Tumblelog by Soup.io
 • Najada
 • Stranger-in-a-parade
 • gladtobenot
 • coldways
 • smerfetka
 • sympatycznysusel
 • horzt
 • omg-archy
 • vardia
 • MyBlackWings
 • in-the-world-of-my-own
 • marionette
 • oczekiwania
 • unique-entity
 • nera
 • Kik4s
 • theLovers
 • synicalcissors
 • kerio
 • honigwurm
 • bercik
 • beautyandthebeat
 • justified
 • arizonadream
 • legilimencja
 • une-raconteuse
 • glimmer
 • dichotomos
 • theSilenceAF
 • BaboonRapeParty
 • papryczkachili
 • goaskalice
 • angelsdemon
 • self-destructivelittlegirl
 • qb
 • lilyalice
 • followthewhiterabbit
 • Ephemeral
 • LiebealleFarben
 • fluokid
 • thatsridicarus
 • mostwanted14312
 • edenpath
 • liars
 • RedPenny
 • reycio
 • u-dit
 • skinnnyskeleton
 • jezsadysta
 • toniewszystko
 • LittleMissPipedreams
 • necz
 • absolutelyfuckingnot
 • zielono
 • Mamba
 • pf3ffi
 • buffay
 • munk
 • Karolinuka
 • arisu
 • M-M
 • silarek
 • carrioncrow
 • felicificcalculus
 • niepotrzebnaprzygoda
 • midaj
 • lajlalajlalajla
 • alittledream
 • ulepszaj
 • Nanutka
 • Kokytos
 • gos123
 • Margoliusz
 • destructive-hopeless
 • hey-jude
 • ashleybrown
 • SzaryOptymista
 • guyver
 • ihonorata
 • yourholypope
 • cygenb0ck
 • theartofsuicide
 • wl
 • eteryczna
 • aalison34
 • kentoquer
 • fatu
 • lullaby
 • rawruapart
 • givemecigarette
 • szelestyna
 • znikajac
 • trapland
 • kwasmilosz
 • zlanieznajoma
 • nawyczerpanympapierze
 • Deva
 • bruxa
 • fuzzylogic
 • shampain
 • achaya
 • myroad
 • melonball
 • nyaako
 • artemiddda
 • katvont
 • Dariusz
 • rainbowarrior
 • cyclohexene
 • brzask
 • havingdreams
 • bialy-krolik
 • jujube
 • lilyw13
 • mala-cwaniara
 • deLioncourt
 • BloodyHeart
 • bazyliszek
 • Cattleya
 • cyronis
 • pomsa
 • LovelyMolly
 • allicat
 • zoou
 • kingkong
 • swissinfo
 • floresintenebris
 • Ubivec75
 • paullinia
 • Kashmir86
 • malinowykisiel
 • Party-on
 • annabellepe
 • sissikaiserin
 • mastema
 • onlytoreturn
 • strangespecters
 • oddychajmna
 • ka-ro
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2017

Play fullscreen
Roast Yourself Challenge lyric video
Enjoy this 1-year-late video which was supposed to be uploaded exactly last year but I got caught up with work so I only got to finish it now!
Though I don't consider myself a Youtuber, back then my head was bursting with lyrics since one of my online friends (who happens to be a Youtuber) did her own Roast Yourself diss track, and to me, she kinda bridged the gap between popular Youtubers, and practical nobodies like me and I had to accept the challenge. Plus, people say I talk too fast IRL, so hey why not?
Self-deprecation has always been my thing since 2007-ish. I'm a generally embarrassing person, and these are just some of the traits people laughed at me for.
5466 4b02

Challenge Accepted!

Reposted frommyry myry viaReeshTHE6 ReeshTHE6
2192 0b8e 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa

unplucked:

when you go back to daydreaming after having been interrupted and your brain does a previously on of your fantasy

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasmutnazupa smutnazupa
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viadupablada dupablada
2619 d05b 500
the girl who wasted her time :p
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viadupablada dupablada
9351 d94a 500
Reposted fromsirokuro07 sirokuro07 viadupablada dupablada

April 30 2017

5786 a75c 500
Reposted fromGIFer GIFer
5845 72a3
Reposted fromGIFer GIFer
5487 2358
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt
4061 48c5
Reposted fromcountingme countingme viarudosci rudosci
5764 73ff 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt
4236 2011
Reposted fromoll oll viakarmelem karmelem
2162 15d2
Reposted fromroom-with-no-view room-with-no-view viabrzask brzask
  Tak ci miałem wiele do powiedzenia. Wydawało mi się, że o życiu, ale okazuje się, że tylko o sobie. O sobie w tobie. Albo raczej o tobie we mnie.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromIriss Iriss viabrzask brzask
- Chcę być twoja dzisiaj - powiedziała odchylając nagle głowę od poduszki. I to tak zwyczajnie, jakby powiedziała: - Słońce wschodzi. Las szumi. Płynie rzeka. - A ty chcesz?
Nachyliłem się i pocałowałem ją we włosy, bo cóż mogłem powiedzieć? To jakby cię pytali: - Chcesz żyć? - A ty byś powiedział: - Chcę. - To już bardziej należałoby się odpowiedzieć: - Nie, chcę umrzeć. - Żeby poczuć, jak boleśnie chce się żyć.
— Wiesław Myśliwski "Kamień na kamieniu"
Reposted fromhelven helven viaPoranny Poranny
2222 a1d1 500
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viasewkagold sewkagold
2787 5f84
Reposted fromfortytwo fortytwo viakrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl